Postavljene kutije za reciklažu limenki u zgradi opštine Tivat

16.04.2014

Kao nastavak i proširenje saradnje sa preduzećem Komunalno Tivat postavljene su kante za reciklažu u zgradi opštine Tivat. Opština Tivat već duže vreme prikuplja i reciklira iskorišćeni papir, a od sada će se reciklirati i limenke.

Podsetimo da je program "Svaka limenka se računa" upravo i započeo u opštinama Tivat i Kotor, koje su prepoznale značaj edukacije stanovništva i turista o selektivnom odlaganju ambalažnog otpada i započele prikupljanje i reciklažu limenki na određenim plažama.