DA LI STE ZNALI?

23.03.2018

No automatic alt text available.

Recikliranjem 1 kg aluminijumskih limenki može da se sačuva 8 kg boksita (rude koja se nalazi
u površinskom sloju zemljišta debljine 5 do 20 cm) 4 kg hemijskih produkata i 14 kW struje.
Reciklaža limenki smanjuje potrošnju prirodnih resursa, a ujedno se smanjuje i količina otpada
koji nastaje u domaćinstvu.