Edukacija osnovaca o reciklaži limenki

12.12.2014

12.12.2014 Održana je edukacija o reciklaži limenki i programu „ Svaka limenka se računa “ djeci iz četiri osnovne škole iz Podgorice. Edukacija je vršena u O.Š. „ DRAGIŠA IVANOVIĆ “, O.Š. „ 21 MAJ “, O.Š. „ MAKSIM GORKI “ i O.Š. „ OKTOIH “. 


Postavljene su kutije za selektivno odlaganje limenki, koje su prethodno naši aktivisti sastavili, zajedno sa djecom. Djeca su pažljivo slušala i pratila izlaganje aktivista, a najveći dio predavanja se odnosio na važnost selektivnog sakupljanja otpada i procesa reciklaže, sa akcentom na limenke.

Uz druženje, igru i kviz, mališani su pokazali veoma veliko interesovanje i znanje.

Program edukacije će se nastaviti u saradnji sa NVO „ Ozon “ iz Nikšića.