Edukacija trenera/aktivista za program Svaka limenka se računa

04.03.2014

04.03.2014 Menadžer Recan Fondacije za reciklažu limenki za piće, Jelena Kiš je održala seminar o reciklaži limenki i programu "Svaka limenka se računa" budućim aktivistima ovog programa koji dolaze iz nevladine organizacije Ozone. Mladi aktivisti će pomoći širenju programa prikupljanja limenki u gradovima gdje postoje lokalna preduzeća za upravljanje otpadom koja recikliraju limenke. Saradnja na širenju edukacije u okviru programa "Svaka limenka se računa" je uspostavljena sa nevladinom, neprofitnom organizacijom Delfin iz Kotora, čiji će aktivisti raditi promocije i edukaciju programa reciklaže limenki na plažama koje budu deo programa ali i na događajima koji će se realizovati u tom delu Crne Gore, a na kojima se očekuje veliki broj posetilaca i naravno veliki broj iskorišćenih limenki za piće.