Kotor – kampanja “Svaka limenka se računa”, punktovi na 15 lokacija

18.08.2020

Svaka limenka se računa – foto radio Kotor

Eko- centar „Delfin” nastavlja realizaciju kampanje „Svaka limenka se računa”, ove godine u saradnji sa više društvenih i privatnih kompanija u Kotoru.

Projekat je dio evropske inicijative „Every Can Counts” (Svako može da računa), odnosno partnerstvo između proizvođača pića, industrije reciklaže i organizacija za zaštitu životne sredine i s ciljem da ohrabri potrošače da više recikliraju, bilo na poslu, fakultetu, nekom događaju ili na festivalu.

EC „Delfin” ovaj program u Crnoj Gori sprovodi od 2014. godine. Vlasnik brenda je „Alupro Aluminium Packaging Recycling Organizatin” – UK, a licencu je potpisala Fondacija za reciklažu limenki za piće „Recan” – Srbija, s kojim je „Delfin” i ove godine potpisao ugovor o saradnji.

U Kotoru su ove godine punktovi postavljeni na 15 lokacija, i to na ulazu u zgradu Opštine Kotor, kod kamenog kioska – info-punkta Turističke organizacije, kod ulaznog punkta na Bedeme i na dva odmorišta, na autobuskoj stanici Kotor, kod benzinske stanice – dvije lokacije, kod gradske kafane „Dojmi”, hotela „Vardar”, kafe-bara „As”, restorana „Bonaca”, „Bura” i „Barba” i ispred prodavnice „Sara” (Dobrota).

– Sve prikupljene količine limenki namijenjene su obrazovnim institucijama u Kotoru, koje su u okviru saradnje sa NVO Eko-centar „Delfin”, kroz projekat „Nije otpad sve što bacam”, dobile opremu za primarnu selekciju otpada, prese za limenke i plastične boce. Sve prikupljene otpadne sirovine ove institucije plasiraju zainteresovanom tržištu, a sredstva su namijenjena za sprovođenje akcija na unapređenju životne sredine – kazala je Ljilja Radunović iz „Delfina”

IZVOR: BOKANEWS