Svaka limenka se računa na Sea Dance-u

04.09.2019

 

 

Kampanja “Svaka limenka se računa” je i ove godine sprovedena na nedavno završenom Sea Dance festivalu u Buljarici. Kampanja je realizovana kroz dugogodišnje partnerstvo sa EXIT fondacijom, a u saradnji sa lokalnim aktivistima NVO “Eko centar Budva”.

Pored sakupljanja limenki, svi posjetioci su bili u prilici da učestvuju u sastavljanju jedinstvene pikselate, dugačke 6 metara. Pikselata je finalno postala mural, sastavljen od 2000 sakupljenih, iskorišćenih limenki u okviru festivalske zone. Pikselata je popunjena već druge festivalske večeri, dok su posljednjeg dana festivala posjetioci uživali u fotografisanju ispred murala.

Limenke se mogu reciklirati u potpunosti i neograničeno, pa se limenka kroz proces reciklaže može ponovo naći u prodaji za samo 60 dana. Reciklažom limenke postižemo uštedu od 95 odsto energije, 95 odsto umanjujemo izduvne gasove, a 97 odsto smanjujemo zagađenje voda.

“Svaka limenka se računa – Every Can Counts” je kampanja koja je prvobitno pokrenuta u Engleskoj, a danas se sprovodi u preko 15 zemalja. Recan Fondacija za reciklažu limenki sprovodi kampanju u Crnoj Gori od 2013. godine.

Kampanja ima za cilj podizanje svijesti o važnosti reciklaže limenki i olakšavanje procesa sakupljanja, kroz partnerstva između proizvođača limenki, proizvođača pića, reciklažne industrije i organizacija za zaštitu životne sredine. Kroz aktivnosti kampanje sprovode se aktivacije na plažama duž cijele crnogorske obale, festivalske i event aktivnosti, kao i obezbjeđivanje trajnih i privremenih lokacija za prikupljanje limenki.