Uspješno završen pilot projekat o selektivnom odlaganju otpada na plažama

10.09.2013

USPJEŠNO ZAVRŠEN PILOT PROJEKAT 6.000 građana edukovano o selektivnom odlaganju otpada Podgorica, 10. septembar 2013. godine – Projekat Edukacija o selektivnom odlaganju otpada, koji je u prethodnih mjesec i po realizovan u opštinama Tivat i Kotor, uspješno je završen, a kroz različite aktivnosti oko 6.000 građana edukovano je o značaju primarne selekcije otpada i reciklaži. Edukacija i selektivno odlaganje otpada sprovođene su na pet izabranih plaža i manifestacijama Bokeška noć i Kotorski karneval, gdje su građani imali priliku i da presuju iskorišćene aluminijske limenke.

Uspjehu ovog pilot projekta doprinijela je kvalitena saradnja preduzeća Recomont, koje je bilo nosilac projekta, sa institucionalnim pokroviteljima - Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Agencijom za zaštitu životne sredine, kao i sa ostalim partnerima - javnim komunalnim preduzećim iz Kotora i Tivta, ReCan fondacijom i nacionalnim operaterom za dodjelu plavih zastavica Ecom.

Veoma važnu kariku u lancu saradnje predstavljaju i zakupci plaža Plavi horizonti, Kalardovo, Baywatch, Grota i Pirat, koji su pokazali spremnost za našu inicijativu i pomogli nam u realizaciji projekta”. Tokom projekta poslata je jasna poruka široj javnosti o značaju selektivnog odlaganja otpada i reciklaže, što je naišlo na odlične reakcije kod građana. Na osnovu do sada obrađenih podataka, kroz projekat je sakupljeno preko 20.000 limenki, 10.000 PET flaša i oko 300 kg papira i kartona. U sklopu projekta građani su mogli da presuju iskorišćene limenke, zahvaljujući presama za limenke koje je obezbijedila Recan Fondacija, kao dio velike internacionalne kampanje Svaka limenka se računa (Every Can Counts).

Kampanja Svaka limenka se računa koja je pokrenuta u Engleskoj, sporovodi se i u Irskoj, Austriji, Mađarskoj, Rumuniji i Francuskoj, a ove godine je realizovana i u Crnoj Gori.